Gradska uprava

Opće informacije

Adresa: Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, HR – 51215 KASTAV
OIB: 54394236461
IBAN Žiro računa: HR82 2402006 1818000003, Erste Steiermarkische bank d.d.
info@kastav.flatcode.hr
tajnica@kastav.flatcode.hr
komunalno@kastav.flatcode.hr
financije@kastav.flatcode.hr

+385(0) 51 / 691-452
+385 (0) 51 / 688-201
fax: +385 (0) 51 / 691-454

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Biljana Maljković, mag.oec.
051/688-211
biljana.maljkovic@kastav.flatcode.hr

SAVJETNICA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ODNOSE S JAVNOŠĆU

Neva Andonov Lipovac, mag.oec.
051/688-210
neva.andonov@kastav.flatcode.hr

Andrea Bralić, dipl.oec.
051/691-016
098/366-951
andrea.bralic@kastav.flatcode.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA IZRADU I PRAĆENJE PROJEKATA

Martina Voštić, mag.oec.
051/688-204
martina.vostic@kastav.flatcode.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PRAVNE POSLOVE

Marina Benvin, mag.iur.
marina.benvin@kastav.flatcode.hr

Ana Milošević, dipl.iur.
051/688-205
ana.milosevic@kastav.flatcode.hr

REFERENT II. ZA SPORT I DOGAĐANJA

David Burburan, bacc.cin.
051/688-942
david.burburan@kastav.flatcode.hr

ADMINISTRATIVNA REFERENTICA III.

Romina Lučić, bacc.oec.
051/688-209
romina.lucic@kastav.flatcode.hr

REFERENT I. TAJNIK

Ivona Jurčić, mag.oec.
051/688-201
ivona.jurcic@kastav.flatcode.hr

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I RAZVOJ

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE I RAZVOJ

Krešimir Vidović, dipl.oec.
051/688-206
kresimir.vidovic@kastav.flatcode.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA IMOVINSKO PRAVNE I UPRAVNE POSLOVE

Natali Superina, mag.iur.
051/688-207
natali.superina@kastav.flatcode.hr

STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE KNJIGOVODSTVA I BILANCIRANJA

Helga Rubeša, oec.
051/688-217
helga.rubesa@kastav.flatcode.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA FINANCIJSKE POSLOVE

Elda Gržinić, dipl.oec.
051/688-218
elda.grzinic@kastav.flatcode.hr

STRUČNA SURADNICA ZA NAPLATU PRORAČUNSKIH PRIHODA

Tatjana Širola, oec.
051/688-216
tatjana.sirola@kastav.flatcode.hr

REFERENT I. ZA ODRŽAVANJE GRADSKE IMOVINE

Dalibor Gušić
051/688-221
dalibor.gusic@kastav.flatcode.hr

REFERENT I. ZA JAVNU NABAVU, INFORMATIČKE SUSTAVE I SUSTAVE UPRAVLJANJA PODACIMA

Darko Trbović
051/688-215
darko.trbovic@kastav.flatcode.hr

NAMJEŠTENIK II. – DOMAR

Daniel Beni
daniel.beni@kastav.flatcode.hr

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

Dalibor Babić, dipl.ing.građ.
051/688-212
dalibor.babic@kastav.flatcode.hr

VIŠA SAVJETNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Cvetka Šćepanović, mag.ing.aedif.
051/688-214
cvetka.scepanovic@kastav.flatcode.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Goranka Alićajić, dipl.ing.građ.
051/561-930
goranka.alicajic@kastav.flatcode.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA KOMUNALNI SUSTAV I GRADNJU

Patricia Meandžija, mag.ing.građ.
051/688-226
patricia.meandzija@kastav.flatcode.hr

REFERENT I. ZA OBRAČUN KOMUNALNIH PRIHODA I UPRAVLJANJE GROBLJEM

Mandino Vujnović, mag.oec.
051/688-213
mandino.vujnovic@kastav.flatcode.hr

VIŠI STRUČNI SURADNIK – KOMUNALNI REDAR

Marin Balenović, struč. spec. ing. traff.
051/688-208
marin.balenovic@kastav.flatcode.hr

SLUŽBENIK ZA NEPRAVILNOSTI

Krešimir Vidović, dipl.oec.
051/688-206
kresimir.vidovic@kastav.flatcode.hr

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Ana Milošević, dipl.iur.
051/688-205
info@kastav.flatcode.hr

Dokumenti

Skip to content